KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA ZİYARETÇİ BİLGİLENDİRMESİ

Ballı Kuyumcu Yapı Kooperatifi , kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.
Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Balli Kuyumcu Yapı Kooperatifi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenecektir.

b) Toplanan Kişisel Veriler
Balli Kuyumcu Yapı Kooperatifi, ziyaretçilerin tesis ziyaretleri sırasında güvenlik kameraları ile görüntü kaydı yapmakta, ziyaretçi kayıt defteri ya da yazılımına girmek üzere ziyaretçilerden kimlik bilgisi alınmakta, yapmış olduğunuz ziyaretinizle ilgili olarak veya ileride yapacağınız ziyaretlerle ilgili ve sınırlı olmak kaydıyla hizmet ve deneyim iyileştirmeleri yapmak adına kişisel verileriniz toplanmaktadır.

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz, güvenlik, iş sağlığı ve Balli Kuyumcu Yapı Kooperatifi ve tesislerimizdeki şirketlerin güvenliğini takip ve tesis etmek, ziyaretçi deneyimini ve hizmet kalitesini arttırmak amaçlarıyla işlenecektir.

ç) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda yer alan b bölümünde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve tamamı için geçerli olmak üzere;
Balli Kuyumcu Yapı Kooperatifi'in yurt içi ve yurt dışı iş ortakları, hissedarları, iştirakleri ve tedarikçileri; kamera görüntülerini ise gerektiğinde kamera sistemini kuran şirket, bina yönetimi; güvenlik ile bağlantılı olarak polis, jandarma ve diğer güvenlik görevlileri ile idari organlar ve yargı mercileri ile paylaşacaktır.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle;

Doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; talebiniz üzerine, Şirket genel müdürlük personeli, güvenlik görevlilerimizce ve doğrudan otomatik sistemler (kamera sistemleri) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

•    Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
•    Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
•    Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
•    Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,
•    Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
•    Açık rızanızın bulunması,
Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır.

e) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Balli Kuyumcu Yapı Kooperatifi'e iletmeniz durumunda Balli Kuyumcu Yapı Kooperatifi  talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. 

 Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
•    Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@ballikuyumcukoop.com adresine iletebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

 

 

Bu politika kapsamında “Çerez” kavramı, çerez ve benzer amaca hizmet eden ürünleri ifade etmektedir.

Çerez Nedir?

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir web sitesinin çalışması, daha verimli çalışması veya web sitesinin sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için http://www.aboutcookies.org ve http://www.allaboutcookies.org  adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Ne için kullanılır?

Çerezler bilgisayarlarda, telefonlarda ve diğer cihazlarda sizi tanımlayan bilgileri ve siteyi kullanırken yaptığınız hareketleri, kullanım alışkanlıklarınızı toplamak, tutmak ve devamında internet sitemizi iyileştirmek ve size özel kişiselleştirmek için kullanılır.

Biz de Ballı Kuyumcu Yapı Kooperatifi olarak http://www.ballikuyumcukoop.com/ internet sayfasında, site içeriği ile nasıl etkileşime geçtiğinizi tespit etmek ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çeşitli çerezler kullanmaktayız.

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler

Ballı Kuyumcu Yapı Kooperatifi'e ait http://www.ballikuyumcukoop.com  internet sayfasında hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf çerezler, şirketimiz tarafından http://www.ballikuyumcukoop.com domainine yerleştirilmiş ve sadece Ballı Kuyumcu Yapı Kooperatifi tarafından okunabilen; kullancının dil, lokasyon tercihi gibi temel site fonksiyonlarının yerine getirilmesi sürecinde kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. 

Üçüncü taraf çerezler, Ballı Kuyumcu Yapı Kooperatifi'nin iş ortakları veya servis sağlayıcılar gibi üçüncü kişilere ait ve üçüncü kişiler tarafından yürütülen çerezlerdir.

Websitemizde Kullanılan Çerezler

Analitik Çerezler: Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir. (Örneğin: Sitemizin kaç kere açıldığı, sitemizin hangi saatlerde kullanıldığı, sitemiz içerisinde en çok kullanılan bölümlerin neler olduğu)

Teknik Çerezler: İnternet sitesinin düzgün çalışmasının takibi amacıyla kullanılan çerezlerdir.

Çerezleri Nasıl Silebilirim veya Reddedebilirim?

http://www.ballikuyumcukoop.com internet sayfasında, sitemizin aktif ve verimli bir şekilde çalışması için birtakım zorunlu çerezler kullanılmaktadır.

Siz değerleri kullanıcılarımız, çerezleri yönetmek için tarayıcınıza bağlı olarak çerez yönetimleri hakkında aşağıdaki web sitelerinden bilgi alabilirsiniz.:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari: https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Diğer tarayıcılar: İlgili tarayıcının yardım veya destek sayfalarını inceleyebilir veya

www.youronlinechoices.eu/tr/  adresini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Anlık olarak kaç sayıda çerez ile takip edildiğinizi görüntülemek için Ghostery uygulamasını veya doğrudan tarayıcıyı olarak Brave kullanabilirsiniz.

Sitemizde çerez konumlandırmaktayız, kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile toplanan kişisel verileriniz Veri Politikamız-Bilgilendirmelerimizde belirtilen amaçlar ve yöntemlerle mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır. X